Beth i'w ddewis: newidydd neu fecaneg
Dyfais cerbyd

Beth i'w ddewis: newidydd neu fecaneg

Yn fwy diweddar, o ran dewis blwch gêr ar gyfer car, dim ond dau opsiwn oedd gan fodurwr: awtomatig neu fecanig. Yn fyd-eang, nid oes unrhyw beth wedi newid ar hyn o bryd, ond gall y gair "awtomatig" olygu o leiaf bedwar math o drosglwyddiadau awtomatig, sy'n sylfaenol wahanol o ran dyluniad i'w gilydd. A'r mwyaf cyffredin o'r rhain yw'r newidydd neu'r CVT. Felly beth ddylai selogwr car ei ddewis: newidydd neu fecanig? Yn yr erthygl byddwn yn dadansoddi eu nodweddion, eu manteision a'u hanfanteision ac yn eu cymharu â'i gilydd. Bydd yr erthygl yn eich helpu i wneud penderfyniad wrth ddewis car, a hefyd, os ydych eisoes wedi prynu car gyda newidydd, mae'n well deall strwythur eich cerbyd ar gyfer ei weithrediad pellach. Nod y deunydd yw helpu rhywun sy'n frwd dros geir a gyrrwr profiadol.

Trosglwyddo â Llaw

Dyfais ac egwyddor gweithredu trosglwyddiad â llaw

Mae blwch gêr â llaw yn elfen o drosglwyddiad car ac mae wedi'i gynllunio i newid y torque o'r injan o ran maint ac i gyfeiriad (cefn). Mae'r trosglwyddiad â llaw yn cael ei ystyried yn glasurol ac yn cael ei wahaniaethu gan ei ddibynadwyedd a'i symlrwydd.

Mae'r trosglwyddiad mecanyddol yn cynnwys:

 • tai (casys cranc);
 • siafftiau a gerau (mae siafft 2 a 3);
 • gêr gwrthdroi;
 • mecanwaith newid;
 • cydamserwyr;
 • synwyryddion electronig.

Mae'r corff wedi'i wneud o amrywiol ddefnyddiau. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n aloi alwminiwm, ond mae'n digwydd bod aloi magnesiwm yn cael ei gymryd fel sail. Mae'r casys cranc aloi magnesiwm yn ysgafn ac yn wydn.

Mae holl elfennau'r blwch gêr wedi'u lleoli yn y tŷ, heblaw am y lifer sifft sydd wedi'i gosod yn y caban. Mae'r casys cranc wedi'i lenwi ag olew trawsyrru, sy'n angenrheidiol i gynnal yr holl gydrannau mewn cyflwr da o dan unrhyw lwyth.

Mae'r siafft gynradd wedi'i chysylltu â'r injan trwy gydiwr, ac mae'r siafft eilaidd wedi'i chysylltu â'r cardan neu'r gwahaniaethol a gyriant olwynion gyrru'r car. Mae'r siafftiau wedi'u cysylltu â'i gilydd gan ddefnyddio parau o gerau.

Pan fyddwch chi'n pwyso'r pedal cydiwr ac yn ymgysylltu â'r gêr angenrheidiol, mae'r siafft fewnbwn wedi'i datgysylltu o'r injan ac mae'r gerau'n cylchdroi yn rhydd o'i chymharu â'i gilydd. Pan fydd y gyrrwr yn rhyddhau'r pedal cydiwr, mae'r siafft fewnbwn yn codi trorym o'r injan ac yn ei drosglwyddo i'r siafft allbwn, a thrwy hynny drosglwyddo'r grym i'r olwynion gyrru.

Ar gyfer symud gêr llyfn a di-sioc, mae gan y blwch gêr gydamseryddion sy'n cydraddoli cyflymder cylchdroi'r gerau. Mae cylch bywyd y gêr yn dibynnu ar ansawdd y cydamserydd a'i weithrediad cywir, ac, yn unol â hynny, y blwch gêr cyfan yn ei gyfanrwydd.

Mae gweithrediad trosglwyddiad â llaw yn glir ac yn syml, a'i gwnaeth yn boblogaidd ac yn ddibynadwy wrth weithredu ceir. Mae mecaneg wedi bodoli'n ddigyfnewid ers cyfnod hir. Ni welwyd dewis arall teilwng i fecaneg ym mhob ffordd, yn enwedig o ran cymhareb pris / ansawdd.

Manteision ac anfanteision trosglwyddo â llaw

Mae gan drosglwyddo â llaw fanteision ac anfanteision.

Prif agweddau cadarnhaol mecaneg yw:

 1. Cost isel a phwysau'r blwch o'i gymharu â blychau gêr eraill.
 2. Gwasanaeth cymharol rad.
 3. Posibilrwydd tynnu trelar yn barhaol.
 4. Dyluniad syml a chynaliadwyedd.
 5. Sicrhau gweithrediad effeithlon y cerbyd mewn amodau oddi ar y ffordd ac mewn amodau garw.
 6. Effeithlonrwydd uchel ac, yn unol â hynny, economi tanwydd a dynameg cyflymu.
 7. Tynnu car i unrhyw bellter.

Mae anfanteision blwch mecanyddol yn cynnwys:

 1. Cymhlethdod y rheolaeth.
 2. Newid gêr graddedig (llai o gysur gyrru).
 3. Yr angen i amnewid y cydiwr o bryd i'w gilydd.

Mae'r mecaneg yn addas ar gyfer bron pob cerbyd. Mae wedi profi ei fod yn rhagorol o ran gweithrediad y peiriant mewn amodau oddi ar y ffordd, wrth gludo nwyddau, yn ogystal ag wrth yrru gyda threlar.

Os yw mecaneg yn anhepgor mewn rhai achosion, yna mae sefyllfaoedd pan fydd yn cael ei osod mewn ceir yn unig er mwyn arbed arian ar gyfer ei brynu a'i gynnal. Mewn ceir bach neu rad a weithredir mewn amodau ysgafn, mae'n well trosglwyddo awtomatig neu newidydd, ond, oherwydd eu cost uchel, mae gan fecaneg flaenoriaeth.

Mae mwy o fanylion am y trosglwyddiad â llaw i'w gweld yn ein herthygl ar y ddolen.

CVT fel math o drosglwyddiad awtomatig

Mae newidydd, fel unrhyw flwch gêr, yn ddyfais sy'n trosglwyddo trorym o'r injan i'r olwynion ac yn ei newid o fewn terfynau penodol. Mae'r trosglwyddiad yn cael ei wneud yn ddi-gam o fewn ystod reoli a bennwyd ymlaen llaw. Yn Saesneg, gelwir yr amrywiad yn CVT (Trosglwyddiad Amrywiol Parhaus), y gellir ei gyfieithu fel "trosglwyddiad gyda chymhareb gêr sy'n newid yn barhaus."

Y prif wahaniaeth rhwng newidydd a throsglwyddiad â llaw, lle mae pob gêr yn dibynnu ar gêr o faint arbennig, yw newid cwbl ddi-gam yn y gymhareb gêr. Ar ben hynny, mae'r newid gêr yn digwydd yn awtomatig, hynny yw, nid oes angen newid gerau â'ch dwylo yn gyson a defnyddio'r cydiwr.

Mae'r newidydd di-gam yn caniatáu cyflymiad llyfn heb hercian. Mae'r car yn cyflymu'n gyflymach na mecaneg. Nid yw cyflymder injan yn amrywio, ond mae bron bob amser yn gyson.

Yn dibynnu ar yr elfennau cyfansoddol, mae tri phrif fath o newidydd:

 • Gwregys-V, y mae ei sail yn wregys wedi'i ymestyn rhwng dau bwli;
 • cadwyn - yr un gwregys V, ond mae'r gadwyn yn chwarae rôl gwregys;
 • toroidal, sy'n cynnwys disgiau a rholeri.

Tasg yr amrywiad yw sicrhau bod yr injan yn gweithredu'n llyfn trwy newid y torque yn barhaus. Mae'r nodwedd hon yn pennu prif fanteision yr amrywiad, sy'n cynnwys:

 1. Y defnydd mwyaf posibl o bŵer injan.
 2. Defnydd o danwydd economaidd.
 3. Cyflymiad di-gam parhaus.

Mae llyfnder symud ac absenoldeb hercian yn caniatáu i'r gyrrwr fwynhau'r reid, yn enwedig mewn amodau trefol.

Nid yw'r amrywiad yn amddifad o anfanteision, sy'n cynnwys:

 1. Anhawster gosod ar geir pwerus.
 2. Llwythi uchel wrth yrru oddi ar y ffordd.
 3. Yn anaddas ar gyfer tynnu, symud yn gyson ar gyflymder uchel a symud gyda chyflymiadau sydyn.
 4. Defnyddir amrywiaeth o synwyryddion i weithredu'r newidydd. Gall absenoldeb signal o unrhyw synhwyrydd arwain at weithrediad anghywir y trosglwyddiad.
 5. Bywyd gwregys isel ac amnewid hylif hydrolig arbenigedd drud yn aml.
 6. Yn ddrud ac yn aml yn amhosibl ei atgyweirio. Weithiau mae'n haws disodli newidydd na'i atgyweirio.

Mae mwy o fanylion am yr amrywiad (CVT) i'w gweld yn ein herthygl ar y ddolen.

Tynnwch gasgliadau

Nid yw amser yn aros yn ei unfan. Mae datblygwyr CVT yn gwneud popeth posibl i gyflawni gwelliannau, mwy o ddibynadwyedd a'r gallu i weithredu mewn amodau ffyrdd anodd. Mae'r newidydd yn flwch gêr eithaf addawol, a'r mecaneg yw'r blwch gêr a fydd bob amser yn cael ei ddefnyddio, er gwaethaf rhai anghyfleustra wrth yrru.

Ychwanegu sylw