Mitsubishi Outlander Intense Plus 2.0 4WD CVT - gweddnewidiad cadarn
Erthyglau

Mitsubishi Outlander Intense Plus 2.0 4WD CVT - gweddnewidiad cadarn

Mae Mitsubishi Outlander wedi cael triniaeth adfywiol ddifrifol. Bydd y wedd newydd, gwell insiwleiddio sain a dyluniad mewnol gwell unwaith eto yn ennyn diddordeb cefnogwyr SUVs mawr. A fydd newidiadau o'r fath yn ddigon i'n darbwyllo? Gadewch i ni wirio.

Mae Mitsubishi yn y broses o newid athroniaeth ei fodelau. Er mwyn aros yn y farchnad, mae eisiau cynhyrchu ceir trydan a hybrid arbenigol - gyda gyriant pob olwyn a'r gallu i wefru o allfa drydanol. Mae'n hawdd cymharu'r ffeithiau a gweld bod y Mitsubishi Outlander PHEV yn cyd-fynd yn berffaith â'r egwyddorion hyn.

Fodd bynnag, heddiw ni fyddwn yn siarad am y fersiwn PHEV. Byddwn yn profi fersiwn mwy di-flewyn ar dafod - gydag injan gasoline 2-litr, gyriant 4x4 a thrawsyriant awtomatig CVT. Sut bydd yn gollwng?

Tarian ddeinamig

Athroniaeth "tarian ddeinamig" yw'r duedd ddiweddaraf yn rhengoedd y gwneuthurwr Siapaneaidd. Mae wyneb modelau Mitsubishi wedi'u cynllunio i ysbrydoli diogelwch, anferthedd a dynameg. Mae'r argymhellion hyn yn disodli'r arddull "Jet Fighter", a oedd yn ddim mwy na deinamig - ond awyren ymladd. Fodd bynnag, nid oedd yr athroniaeth ymladd yn ymestyn i'r drydedd genhedlaeth Outlander cyn y gweddnewidiad. Roedd y car hwn yn fawr ac yn grwn ac yn edrych yn debycach i slugger gordew na'r SUV modern, deinamig y byddwch chi'n ei fwynhau ar wyliau.

Yn ffodus, gwrandawodd y gwneuthurwr ar sylwadau'r prynwyr a chyflwyno car sy'n edrych yn llawer gwell. Mae prif oleuadau cul a ffedog flaen newydd yn edrych yn dda iawn. Nid yw'r ochr wedi dioddef llawer, ond yma mae gennym ffenders blaen newydd ac elfen addurniadol yn yr ardal sil, sy'n lleihau'r silwét yn weledol. Mitsubishi Outlander. Mae'r goleuadau cefn, ar gais y cwsmer, wedi'u haddurno â phatrymau LED. Mewn gair - mae Outlander yn edrych yn fodern o'r diwedd.

Deunyddiau newydd

Roedd y codiad hefyd yn darparu ar gyfer tu mewn newydd. Mae'r deunyddiau gorau wedi'u cadw ar gyfer y fersiwn PHEV, a ddylai fod yn gymhelliant ychwanegol i brynu hybrid drud (dros PLN 200!), Ond os ydym am gael seddi lledr, gallwn eu cael gyda'r fersiwn offer Instyle Navi. Roedd gan y profwr lefel Intense Plus, sy'n golygu bod y clustogwaith yn ffabrig du gyda phwytho ysgafn.

Ar ôl cymryd sedd yn y caban, byddwn yn gyntaf yn sylwi ar lawer iawn o le. Mae'r car yn llydan, yn dal ac yn hir - gellir ei weld gyda'r llygad noeth. Mae gennym lawer o uchdwr, gallwn eistedd yn gyfforddus iawn yn y seddi, na fydd yn brifo'r teithwyr ar y soffa. Gellir addasu'r un hwn mewn dau gam, felly gallwn ei gadw'n daclus a chreu amgylchedd teithio cyfforddus iawn. Mae digon o le i goesau. Outlander Mitsubishi fodd bynnag, nid bws mini yw hwn, felly mae angen i chi wneud sylwadau byr ar y seddi yn y drydedd res - maen nhw.

Mae'r dangosfwrdd yn gyntaf ac yn bennaf yn syml. Nid oes cymaint o fotymau arno, gan nad oes unrhyw ffurfiau diddorol. Mewn rhai mannau mae addurniadau wedi'u steilio fel carbon, ond dyma lle mae'r gwallgofrwydd yn dod i ben. Mae'r rhan ganolog wedi'i gorchuddio â phlastig lacr du. Ni fyddwn yn galw hyn tu mewn yn gain. Nid yw'n hyll, ond nid yw'n drawiadol ychwaith. Yn y cyfluniad hwn, mae'n dal i fod yn debyg i gar rhent, er nad yw o'r cyfluniad isaf. Os ydym am deimlo o'r radd flaenaf, dylem o leiaf brynu Instyle Navi. Mae PHEV yn plesio'r llygad gydag elfennau addurnol hardd sy'n dynwared pren. Ac yna mae'n gain.

Yn rhan ganolog y dangosfwrdd, gwnaethom hefyd sylwi ar sgrin y systemau amlgyfrwng a llywio. Efallai na fydd ei ryngwyneb yn edrych fel y Volvo XC90, ond mae'r nodweddion yn iawn. Nid yw'r gwasanaeth yn blino - ac mae hyn yn bwysig, oherwydd yn y fersiwn cyn-steilio, gallai llywio fod yn annifyr iawn wrth fynd i mewn i gyfeiriad ar y stryd. Emil Platera yn Warsaw, roedd y system yn honni nad oedd yn bodoli.

Mae'r olwyn llywio lledr newydd yn teimlo'n well yn y dwylo, ac efallai na fydd y seddi'n addas ar gyfer marchogaeth chwaraeon, ond fel y dywedais, mae teithiau pellter hir yr Outlander yn wirioneddol bleserus. Er nad oes gennym lawer o declynnau yma ac nid ydym yn cael ein difetha gan ddeunyddiau anghywir ddrud.

Mae gormod o le yn y boncyff. Yno rydym yn aros am gapasiti safonol o 591 litr gyda'r posibilrwydd o ehangu i 1681 litr. Mae'r soffa yn datblygu mewn cymhareb o 60:40.

Mae CVTs yn gwella o hyd

O safbwynt technegol, nid yw rhaglennu amrywiad sy'n newid yn barhaus i ddynwared gweithrediad peiriant awtomatig traddodiadol yn gwneud synnwyr. Yr injan sy'n rhedeg ar y trorym mwyaf yw'r mwyaf effeithlon, felly mae gennym y perfformiad gorau posibl ar hyn o bryd. Felly, nid oes angen i'r injan gynyddu'r cyflymder yn raddol os gall y nodwydd tachomedr osod y safle gorau posibl ar gyfer sefyllfa benodol. Mae rhai gweithgynhyrchwyr fel Subaru yn rhaglennu trosglwyddiadau rhithwir, ond nid Mitsubishi. Yma mae'r amrywiad yn cynnal cyflymder cyson.

O dan y cwfl, rydym yn aros am injan 2-litr gydag amseriad falf amrywiol, yn danfon 150 hp. ar 6000 rpm. Y trorym uchaf y gall ei gynhyrchu yw 195 Nm ar 4200 rpm. Fel y gallech ddyfalu, mewn car sy'n pwyso 1525 kg nid yw'n addo perfformiad da. Mae cyflymiad o 0 i 100 km/h yn cymryd 12 eiliad, cyflymder uchaf yw 190 km/h. Fodd bynnag, mae'r gwneuthurwr yn disgwyl defnydd tanwydd eithaf isel - 7,5 l / 100 km yn y ddinas a 5,8 l / 100 km y tu allan i'r ddinas. Ac mewn gwirionedd - gan yrru'n dawel iawn, fe wnaethom lwyddo i gael canlyniad yn nant y ddinas, yn union yr un fath â'r hyn y mae Mitsubishi yn ei roi allan. Mewn traffig maestrefol, gallwn gyflawni 6-6,5 l / 100 km, sy'n eithaf arferol ar gyfer dimensiynau o'r fath. Fodd bynnag, ni allwn dwyllo ffiseg - ar y trac, pan fyddwn am gynnal cyflymder o 140 km / h, dylai'r injan chwysu ychydig. O ganlyniad, mae'r defnydd o danwydd yn fwy na 12 l/100 km. Mae gyrru cyflymach yn y ddinas yn gofyn am yr un faint o danwydd, sy'n eithaf gweddus os ydych chi'n gyrru'n gyfforddus.

Diolch variator Outlander Mitsubishi yn gweithio'n esmwyth iawn. Mae'n ymateb yn gyflym i newid yn sefyllfa'r pedal nwy ac yn symud i ffwrdd yn gyflym iawn, sy'n ddefnyddiol, er enghraifft, wrth adael croestoriad prysur. Mae'r ataliad aml-gyswllt ar yr echel gefn yn sicrhau cornelu sefydlog, ond yn anad dim rhaid iddo fod yn gyfforddus - o ganlyniad, mae tilt y corff uchel yn weladwy ac yn amlwg. Unwaith eto, does ond angen gyrru'r Outlander yn bwyllog.

Nid ar gyfer môr-ladron

Os oes gennych chi enaid môr-leidr ffordd, rydych chi'n hoffi mynd yn gyflymach weithiau, rydych chi'n aml yn goddiweddyd, rydych chi'n hoffi teimlo cyflymiad cryf - Outlander Mitsubishi nid yw'n gar i chi, er mae'n debyg nad ydych chi hyd yn oed wedi edrych arno. Cynigir y math hwn o brofiad yn bennaf gan geir o'r segment premiwm. Fodd bynnag, os ydych chi'n yrrwr teithwyr aml, yn hoffi mynd i bysgota neu gasglu madarch ac yn disgwyl cerbyd tawel, cyfforddus, ond amlbwrpas ac ymarferol, mae gan yr Outlander bopeth sydd ei angen arnoch chi. Mae hefyd yn opsiwn da i rieni nad ydyn nhw eisiau gyrru minivan ond sydd angen car mawr.

Mae pris prynu isel PLN 95 hefyd yn galonogol. Am y swm hwn, rydym yn cael pecyn o fagiau aer (bagiau aer blaen, ochr, llenni a phen-glin ar gyfer y gyrrwr), blwch gêr llaw 990-cyflymder, pedair ffenestr pŵer, aerdymheru â llaw, aerdymheru ar gyfer yr ail res, radio gyda MP5 , 3 siaradwr. , cysylltydd USB a goleuadau LED ar flaen a chefn y car. Bydd yr injan hefyd yn datblygu 6 hp, ond dim ond i'r echel flaen y bydd y gyriant yn cael ei drosglwyddo.

Mewn gwirionedd, mae Outlander ar gael gyda dwy injan yn unig - petrol 2.0 litr gyda chynhwysedd o 150 hp. ac injan diesel 2.2 litr, ac yn wir gyda phŵer o 150 hp. Nid yw'r amrywiaeth yn rhy fawr. Gellir cyfuno'r trosglwyddiad â thrawsyriant awtomatig neu â llaw a gyriant olwyn flaen, neu'r ddau. Dim ond mewn un fersiwn y mae'r disel ar gael - 4 × 4, gydag offer awtomatig 6-cyflymder a Intense Plus ar gyfer PLN 155. Mae'r model mwyaf offer gyda pheiriant petrol yn costio PLN 990. Mae'r model a brofwyd yn costio tua PLN 139.

Mae'r Outlander PHEV yn cael ei gydnabod gan Mitsubishi fel model annibynnol ac nid wyf yn synnu o gwbl. Mae ei brisiau yn dechrau ar PLN 205 yn unig ac yn gorffen ar PLN 990. Ac ar gyfer PLN 227 mae gennym Jeep Grand Cherokee hyd yn oed yn fwy gyda diesel 990 hp.

Ychwanegu sylw