Dyfais Beic Modur

 • Dyfais Beic Modur

  Newid i liferi llaw addasadwy CNC

  Daw'r llawlyfr mecaneg hwn atoch chi yn Louis-Moto.fr. Rhaid addasu'r liferi brêc a'r cydiwr yn berffaith i ddwylo'r gyrrwr. Diolch i'r trosi i liferi addasadwy, mae hyn yn bosibl ac yn arbennig o addas ar gyfer gyrwyr â dwylo bach neu fawr. Newid i Levers Llaw CNC Addasadwy Mae liferi llaw anodized CNC o ansawdd uchel wedi'u melino'n fanwl gywir yn rhoi golwg soffistigedig i bob beic modur modern ac yn eu gosod ar wahân i fodelau eraill yn eu cyfres. Wrth gwrs, mae cyfeiriadau eraill yn y maes hwn, megis CNC. Maent yn rhoi ceinder penodol i'r car sydd bob amser yn bresennol ym maes gweledigaeth y gyrrwr. Yn ogystal, mae'r liferi hyn yn caniatáu addasiad aml-lefel o'r pellter o'r olwyn llywio ac felly addasu'n unigol i faint dwylo'r gyrrwr. Mae'r modelau hyn yn cael eu gwerthfawrogi'n arbennig ...

 • Dyfais Beic Modur

  Amseriad carburetor beic modur

  Mae cydamseru carburetors beiciau modur yn weithrediad pwysig ar gyfer aliniad injan y peiriant yn dda. Mae hyn yn sicrhau bod yr holl silindrau beic modur yn cael eu cydlynu. Gydag amseru carb, ni fydd cylch injan eich car yn segur. Beth mae amseru carburetor beic modur yn ei gynnwys mewn gwirionedd? Sut i adnabod cydamseru gwael? Beth yw offeryn pwysig ar gyfer amseru carburetors beiciau modur? Beth yw'r camau gwahanol i gysoni carburetors eich car yn llwyddiannus? Cynyddwch y gweithrediad mecanyddol hwn yn ein herthygl. Beth mae amseru carburetor beic modur yn ei gynnwys? Mae cydamseru yn weithrediad angenrheidiol ar gyfer injan aml-silindr. Mae'n cynnwys gosod y glöynnod byw agoriadol fel bod y carburetors yn agor ac yn cau ar yr un pryd. Mewn gwirionedd, er mwyn i'r injan weithio'n iawn, rhaid i'r siambrau hylosgi fod ar yr un cyflymder fel bod y gwactod yr un peth ym mhob maniffoldiau ...

 • Dyfais Beic Modur

  Siaced beic modur lledr neu decstilau: awgrymiadau prynu

  Mae siaced beic modur yn hanfodol i bob beiciwr. Yn gyntaf oll, mae'n bwysig iawn ar gyfer eich diogelwch wrth gerdded (byddwn hyd yn oed yn dweud hanfodol). Mae'r dewis yn fawr iawn, er mwyn cyfuno arddull a diogelwch, mae dau fath o siacedi yn sefyll allan: lledr a thecstilau. Sut i ddewis siaced beic modur? Meini prawf ar gyfer dewis y siaced beic modur Le Confort iawn Mae'n bwysig bod y siaced yn gyfforddus! Nid oes rhaid i chi deimlo'n gul y tu mewn neu hyd yn oed yn rhy eang. Wrth brofi'r siaced, peidiwch â bod ofn pwyso ymlaen (fel ar feic modur). Gwrth-sgrafellu Rhaid i'r siaced warantu eich diogelwch, ar gyfer hyn mae'r tecstilau a ddefnyddir yn cael eu gwneud mewn modd sy'n osgoi tanio yn ystod ffrithiant (os bydd damwain). Mae cynnydd y blynyddoedd diwethaf wedi ei gwneud hi'n bosibl cael amddiffyniad da rhag sgraffinio. Felly prynwch...

 • Dyfais Beic Modur

  Newid olew'r injan

  Heneiddio olew injan: Mae ychwanegion a lubricity yn lleihau dros amser. Mae baw yn cronni yn y gylched olew. Mae'n bryd newid yr olew. Draenio eich beic modur Mae olew injan yn un o “rhannau traul” injan gasoline. Dros amser, bydd milltiroedd, llwyth gwres, ac arddull gyrru yn diraddio priodweddau iro'r olew a'i ychwanegion. Os ydych chi am fwynhau'ch injan am amser hir, newidiwch yr olew ar yr adegau a bennir gan wneuthurwr eich car yn eich llawlyfr gwasanaeth. 5 pechod marwol i'w hosgoi wrth wagio PEIDIWCH â draenio'r olew yn syth ar ôl taith: risg o losgiadau! PEIDIWCH â disodli HEB newid yr hidlydd: gall yr hen hidlydd glocsio'r olew newydd yn gyflym. PEIDIWCH â draenio'r olew i lawr y draen: mae olew yn wastraff arbennig! PEIDIWCH ag ailddefnyddio hen selio...

 • Dyfais Beic Modur

  Yamaha MT 2019: cynllun lliw Ffliw Iâ newydd

  Ar gyfer 2019, penderfynodd Yamaha ddiweddaru'r llinell beiciau modur Hyper Naked. Ar ôl methu â newid y cylch a rhan o'r injan, penderfynodd Yamaha ryddhau lliw newydd: Ffliw Iâ. Bydd y lliw newydd hwn ar gael ar bob model yn y llinell MT, ac eithrio'r amrywiadau SP. MT: Ffliw Iâ yn disodli Ffliw Nos Yn 2019, mae'r llinell Hyper Naked ar gael ym mhob maint injan: MT-125, MT-03, MT-07, MT-09, MT-10. Gan adeiladu ar lwyddiant ei roadsters o amgylch y byd ac yn dilyn lansiad y MT-09 SP yn 2018, mae'r gwneuthurwr Siapaneaidd wedi penderfynu diweddaru'r llinell MT "Dark Side of Japan". Ar gyfer 2019, mae Yamaha yn cyflwyno lliw newydd ar gyfer ei feiciau modur MT, "Ice Fluo", sy'n disodli'r lliw "Ffliw Nos". Bydd y cysgod annodweddiadol iawn hwn yn caniatáu ...

 • Dyfais Beic Modur

  Pa frand QUAD fydd y gorau yn 2021?

  Yn gynyddol boblogaidd, mae'r beic cwad yn dod yn ddull cludo poethaf ar gyfer ceiswyr gwefr. Yn anhepgor yn ystod y gwyliau, ar gyfer teithiau cerdded ar y traeth ac ar gyfer gyrru mewn ardaloedd bryniog ... mae'r hybrid dwy a phedair olwyn hwn yn ennill mwy a mwy o gefnogwyr. Yn 2019, cynyddodd y farchnad ATV 26% a daeth i gyfanswm o 12.140 o gofrestriadau ym mhob categori. Darganfod y brand ATV gorau Yn 2021. Y 5 brand ATV gorau Mae yna bum brand sy'n sefyll allan yn bennaf yn y farchnad ATV. Nhw yw'r gwneuthurwyr mwyaf poblogaidd oherwydd dibynadwyedd a phwer y cerbydau hyn. Kymco Mae'r brand Taiwan Kwang Yang Motor Co, sy'n fwy adnabyddus fel Kymco, wedi bod yn cynhyrchu dwy olwyn ac ATVs ers 1963. Mae'n cynhyrchu modelau arloesol, wedi'u gwahaniaethu gan ansawdd rhagorol…

 • Dyfais Beic Modur

  Dewis beic modur yn ôl maint: beth yw uchder y cyfrwy?

  Gall gyrru cerbyd dwy olwyn nad yw wedi'i addasu i'w morffoleg fod yn her wirioneddol mewn rhai sefyllfaoedd. Os ydym yn perthyn i'r categori maint plws, hynny yw, 1,75m neu fwy, ni ddylem gael llawer o drafferth dod o hyd i feic, ond os ydym tua 1,65m neu hyd yn oed yn fyrrach, rydym mewn llanast mawr. Yn wir, i fod yn gyfforddus, rhaid i feic modur ganiatáu i'r beiciwr eistedd yn dda. Dylai allu rhoi holl wadnau ei draed ar y ddaear (nid dim ond y pigau) pan fydd y ddyfais wedi'i ddiffodd, ac nid oes rhaid iddo symud yr holl ffordd i lawr y stryd i ddod o hyd i'w gydbwysedd. Yn yr un modd, ni ddylai fod yn ffynhonnell anghyfleustra oherwydd y diffyg blocio er mwyn gyrru…

 • Dyfais Beic Modur

  Raillier: Siaced ledr neis gyda LEDs

  Yn y Sioe 2 Olwyn ddiweddaraf yn Lyon, gwelwyd y brand dillad ifanc Raylier yn cynnig siaced ledr gyda LEDs i wella gwelededd blaen a chefn. Dylid annog menter Ffrainc. Yn Ffrainc nid oes gennym olew, ond mae gennym syniadau. Mae'r copi enwog hwn yn haeddu cael ei gymhwyso i'r holl fusnesau newydd hynny yn y byd beiciau modur nad ydynt heb greadigrwydd. Dyma achos Reilier, a gyflwynodd yn y 2 Wheel Show yn Lyon gyfres newydd o siacedi lledr gyda LEDs ar y frest, breichiau, yn ogystal ag ar gefn a chefn y breichiau. Syniad disglair ... ac un sy'n cyfuno'n eithaf llwyddiannus olwg glasurol a chynnil siaced ledr beic modur â phŵer LEDs o ran goleuo.…

 • Dyfais Beic Modur

  Sut i newid padiau brêc beic modur?

  Padiau brêc yw enaid y system frecio. Ar gar neu feic modur, maen nhw'n dod â'r cerbyd i stop graddol, yn gyflym neu'n llai cyflym yn dibynnu ar y pwysau a roddir ar y brêc. Mewn geiriau eraill, yn fwy ymarferol, maent yn tynhau'r disg brêc i arafu ei gylchdroi ac ar yr un pryd cylchdroi'r olwyn. Ond sut ydych chi'n gwybod pryd mae'n amser newid padiau brêc eich beic modur? A sut i'w newid? Dilynwch ein canllaw i newid padiau brêc beic modur eich hun! Pryd i newid padiau brêc beic modur? I wybod a oes angen gwiriad brêc ar eich beic modur, gallwch ddibynnu ar dri dangosydd gwisgo. Le Brutus Ydy'ch beic modur yn gwichian pan fyddwch chi'n gosod y breciau? Mae'n ddarn bach o fetel sydd ynghlwm wrth esgid brêc a ...

 • Dyfais Beic Modur

  Newid gerau heb gydiwr ar feic modur: tomenni

  Byddai llawer o bobl yn hoffi newid gerau ar feic modur heb gydiwr, nad yw'n hawdd. Rhaid imi ddweud nad yw pob gyrrwr yn hyddysg yn y dechneg hon, oherwydd nid ydynt yn ei haddysgu mewn ysgolion beiciau modur. Yn ogystal, mae barn am y dechneg hon yn gymysg, gan y byddai'n beryglus ac yn arwain at draul cyflymach ar y bocs. Fodd bynnag, gall symud heb gydiwr fod â rhai manteision. Os ydych chi eisiau dysgu sut i symud gerau heb gydiwr ar feic modur, mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi. Rydyn ni'n rhoi rhai awgrymiadau i chi ar sut i fod yn llwyddiannus gyda'r dechneg hon. Sut mae Clutch Beic Modur yn Gweithio Mae cydiwr, sydd ar gael ar feiciau modur a cheir, yn gysylltydd sy'n hwyluso cyfathrebu rhwng yr injan a'r derbynnydd. Ei brif rôl yw atal...

 • Dyfais Beic Modur

  Beiciau modur chwedlonol: Ducati 916

  Ydych chi erioed wedi clywed am y Ducati 916? Wedi'i lansio ar y farchnad ym 1994, disodlodd yr enwog 888 ac ers hynny mae wedi dod yn chwedl. Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am y Ducati 916 chwedlonol. Ducati 916: dyluniad syfrdanol Ganwyd y brand Eidalaidd Ducati 916 ym 1993 a chafodd ei ethol yn feic modur y flwyddyn ym 1994. Ar ôl ei ryddhau, roedd yn syfrdanu selogion beiciau modur ledled y byd gyda'i ddyluniad a'i berfformiad rhagorol. Mae'r beic hwn yn ddyledus am harddwch ei estheteg i'r dylunydd Massimo Tamburini, a'i gwnaeth yn beiriant aerodynamig gyda thrwyn pigfain a chorff dwfn. Roedd y peiriannydd hwn hefyd yn ei wneud yn feic rasio sefydlog a gwrth-sioc gyda siasi delltwaith tiwbaidd sy'n gwneud y car yn stiff ac yn ysgafn.…

 • Dyfais Beic Modur

  Dewis gogls motocrós: canllaw prynu

  Ar feic modur, p'un a ydych mewn motocrós ai peidio, mae gwisgo mwgwd yn orfodol. Yn yr un modd â helmedau dwy olwyn yn gyffredinol, mae'n annychmygol reidio motocrós heb fod â mwgwd sy'n gallu amddiffyn eich golwg yn llawn. Yr ateb a gynigir gan y mwyafrif o fanteision yw'r mwgwd motocrós. Ond pa fath o fwgwd? Sut i ddewis rhwng yr holl frandiau a modelau ar y farchnad? Rydym yn cynnig y canllaw prynu hwn i'ch helpu i ddewis eich gogls motocrós. Pa feini prawf y dylid eu cofio i wneud y dewis cywir? Pam dewis y mwgwd motocrós cywir? Afraid dweud na allwch yrru motocrós nac unrhyw gerbyd arall heb olwg da a chlir. Yn bennaf yn achos motocrós dwy olwyn, pan fydd…

 • Dyfais Beic Modur

  Cario plentyn ar feic modur

  Rydych chi eisiau mynd â'ch plentyn gyda chi ar feic modur neu sgwter, ond nid ydych chi'n siŵr a yw'r car hwn yn addas ar gyfer eich plentyn. Felly, heddiw byddwn yn ystyried y pwnc hwn fel y gallwch wneud penderfyniad yn unol â'r meini prawf ar gyfer cludo plentyn ar feic modur. Ar ba oedran allwch chi fod yn deithiwr beic modur? Pa offer sydd ei angen i gadw plentyn yn ddiogel ar feic modur neu sgwter? Darganfyddwch y canllaw cyflawn ar reidio beic modur eich plentyn tra'n cymryd pob rhagofal i'w gadw'n ddiogel. Isafswm oedran plentyn yng nghefn beic modur I'r gwrthwyneb, nid yw cludo plentyn ar feic modur yn dasg amhosibl, ond y cwestiwn yw, o ba oedran y gallwch chi ei gario gyda chi? Gwell ei gymryd na phan...

 • Dyfais Beic Modur

  Sut i ddewis y maint cywir ar gyfer eich siaced beic modur?

  Mae siaced beic modur yn affeithiwr anhepgor ar gyfer unrhyw feiciwr modur hunan-barch... neu o leiaf i'r rhai nad ydyn nhw eisiau dal annwyd. Mae siaced beic modur, yn absenoldeb corff a fyddai'n eich amddiffyn rhag ffactorau allanol fel glaw neu wynt, yn gwarantu cysur a diogelwch. Ond wrth gwrs, ni fydd y dillad hyn yn gallu cyflawni eu rôl yn gywir os nad ydynt o'r maint cywir. Os yw'n rhy fawr, gall adael drafftiau i mewn a byddwch yn dal i fod yn oer. Heb sôn am y gall ymyrryd â gyrru os oes gwynt. Os yw'n rhy fach, yn y safle marchogaeth ni fydd yn gorchuddio rhannau o'ch corff. Yn benodol, y rhannau y mae'n rhaid iddo eu hamddiffyn. Gall…

 • Dyfais Beic Modur

  Gwahaniaeth rhwng injan dwy-strôc a pheiriant pedair strôc

  Er mwyn deall y gwahaniaeth rhwng injan 2-strôc a 4-strôc, yn gyntaf rhaid i chi ddeall sut mae injans yn gweithio'n gyffredinol. Felly, er mwyn i'r injan weithio'n iawn, mae angen cwblhau'r broses hylosgi. Mewn peiriannau 2-strôc a 4-strôc, mae'r broses hon yn cynnwys pedair strôc ar wahân a berfformir gan y gwialen gyswllt a'r piston yn y siambr hylosgi. Yr hyn sy'n gwahaniaethu'r ddwy injan hyn yw'r amseriad tanio. Mae nifer yr ergydion a daniwyd yn dangos sut mae injans dwy-strôc neu bedair-strôc yn trosi egni a pha mor gyflym mae’r tân yn digwydd. Sut mae injan 4 strôc yn gweithio? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng injan dwy strôc a phedair strôc? Darllenwch ein hesboniadau ar y llawdriniaeth a'r gwahaniaeth rhwng y ddau fath hyn o foduron. Peiriannau 4-strôc Mae injans pedair-strôc yn beiriannau y mae eu hylosgiad fel arfer yn cael ei gychwyn gan beiriant allanol…

 • Dyfais Beic Modur

  Dewis rhwng beic modur a sgwter

  Ydych chi wedi penderfynu eistedd ar ddwy olwyn i osgoi tagfeydd traffig? Byddwch yn ofalus, bydd yn rhaid i chi ddewis rhwng beic modur a sgwter. Eh ie! Achos dyw e ddim yr un peth! Ac mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau beiriant hyn nid yn unig ar lefel ymddangosiad a dyluniad. Mewn gwirionedd, mae bron popeth yn eu gwrthwynebu: cyflymder, olwynion, CVT, pwysau, sefydlogrwydd ffyrdd, trin ... mae hyd yn oed y contract yswiriant y mae angen i chi ei lofnodi ar gyfer pob un ohonynt yn wahanol. Felly, beic modur neu sgwter? Cyn i chi brynu peiriant dwy olwyn, darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod i wneud y dewis cywir. Gwahaniaethau rhwng beic modur a sgwter Yn ogystal â'u hymddangosiad, mae beic modur a sgwter hefyd yn gwahaniaethu'n bennaf o safbwynt mecanyddol. Cyflymder a CVT Yn gyntaf, mae'r…