• Gyriant Prawf

  Gyriant prawf BMW 330d xDrive Gran Turismo: rhedwr marathon

  Cyfarfod Cyntaf â Thriawd Gran Turismo ar ei newydd wedd BMW Os ydych chi'n un o'r rhai sydd wrth eu bodd yn teithio, ni allwch chi ddim helpu ond gwerthfawrogi'r mwynhad eithriadol y mae'r cerbydau hyn yn ei ddarparu ar y ffordd - boed yn fyr, canolig, hir neu hyd yn oed yn hir iawn. teithiau. Er gwaethaf y ffaith nad yw llawer yn ei hoffi am ei ddyluniad ystyfnig, mae'r "pump" Gran Turismo yn ddiamau yn un o'r ceir mwyaf cyfforddus ar y blaned ac yn hyn o beth mae'n agos iawn at Gyfres 7 y Bafariaid. Ar y llaw arall, mae ei gefnder iau yn wyneb y triawd Gran Turismo wedi cael ei ffafrio gan y mwyafrif o gefnogwyr y brand ers ei gyflwyno, gan fod llinell y corff yn llawer agosach at yr hyn yr ydym wedi arfer ag ef, a all…

 • Gyriant Prawf

  Prawf gyrru Maserati GT yn erbyn BMW 650i: tân a rhew

  Angerdd Eidalaidd poeth dros berffeithrwydd Almaenig safonol - o ran cymharu'r Maserati Gran Turismo a'r BMW 650i Coupe, mae mynegiant o'r fath yn golygu llawer mwy nag ystrydeb yn unig. Pa un o'r ddau gar sy'n well na'r coupe sporty-cain yn y categori GT? Ac a yw'r ddau fodel hyn yn gymaradwy o gwbl? Mae presenoldeb platfform ychydig yn fyrrach y sedan chwaraeon Quattroporte a'r gwahaniaeth yn ystyr yr enwau Gran Sport a Gran Turismo yn siarad cyfrolau ddigon nad yw'r model Maserati newydd yn olynydd i'r car chwaraeon llai a llawer mwy eithafol yn yr Eidaleg. lineup, ond un maint llawn a moethus. chwedegau-arddull GT coupe. Mewn gwirionedd, dyma'n union diriogaeth y chweched gyfres BMW, sydd, mewn gwirionedd, yn ddeilliad o'r bumed gyfres yn fwy ...

 • Gyriant Prawf

  Gyriant prawf BMW 535i vs Mercedes E 350 CGI: duel mawr

  Rhyddhawyd cenhedlaeth newydd Pumed Gyfres BMW yn fuan iawn a gwnaeth gais ar unwaith am arweinyddiaeth yn ei segment marchnad. A fydd y pump yn gallu curo'r Mercedes E-Dosbarth? Gadewch i ni geisio ateb y cwestiwn oesol hwn trwy gymharu'r modelau chwe-silindr pwerus 535i ac E 350 CGI. Mae segment marchnad y ddau wrthwynebydd yn y prawf hwn yn rhan o lefel uchaf y diwydiant modurol. Mae'n wir bod safle Cyfres XNUMX a Dosbarth S hyd yn oed yn uwch yn hierarchaethau BMW a Mercedes, yn y drefn honno, ond mae'r Gyfres XNUMX a'r Dosbarth E yn ddiamau yn rhan annatod o elit pedair olwyn heddiw hefyd. Mae'r cynhyrchion hyn, yn enwedig yn eu fersiynau chwe-silindr mwyaf pwerus, yn glasuron bythol ar gyfer y rheolwyr uchaf ac yn symbol cydnabyddedig o ddifrifoldeb, llwyddiant a bri. Er yn…

 • Gyriant Prawf

  Gyriant prawf Audi TT RS, BMW M2, Porsche 718 Cayman: rasys bach

  Tri athletwr gwych, un gôl - yr hwyl mwyaf posibl ar y trac ac ar y ffordd. Yn y fersiwn GTS, mae injan bocsiwr pedwar-silindr Porsche 718 Cayman mor bwerus fel bod yn rhaid i'r Audi TT PC a BMW M2 nawr boeni am enw da eu car cryno. Ydy e mewn gwirionedd? Mae ymgais amaturaidd i athronyddu yn peri i rywun feddwl os nad yw cyffredinedd yn gweld trwy ymwybyddiaeth na all dim byd gwell ymddangos. Neu a yw'n parhau â'i bresenoldeb amorffaidd mewn niwl trwchus o amherffeithrwydd? A pha beth bynag y maent yn chwilio am y fath nonsens mewn prawf difrifol ? Ffyddlon. Felly rydym yn atodi'r derbynnydd GPS i'r to, yn gludo'r arddangosfa i'r ffenestr flaen, ac yn troi allwedd tanio'r Porsche 718 Cayman GTS newydd gyda'n llaw chwith. Switsh crwn wrth ymyl...

 • Gyriant Prawf

  Roedd hi'n amser gyrru prawf - BMW 2002

  Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd popeth yn well - daeth ceir yn ysgafnach ac yn fwy dymunol i'w gyrru. Ac, wrth gwrs, roedd y modelau cof pylu hyn yn fwy darbodus. P'un a yw hyn i gyd yn wir a lle mae'r cynnydd mewn gwirionedd, bydd cymhariaeth rhwng cynrychiolwyr o wahanol genedlaethau o'r tri brand yn egluro. Yn rhan gyntaf y gyfres, bydd ams.bg yn cyflwyno cymhariaeth i chi rhwng y BMW 2002 tii a 118i. Pan fyddwch chi'n mynd y tu ôl i olwyn BMW 2002, mae'ch llygaid yn dechrau dawnsio ychydig yn ddryslyd o amgylch y car cyfan. Yn hytrach na lle gwag, mae'r olygfa trwy'r ffenestr flaen neu gefn yn cwrdd ag esgyll fender neu gaead boncyff. Ffenestri ochr di-ffrâm, colofnau to tenau, ffigwr ysgafn, anhyblyg. O'i gymharu ag ef, mae'r model 118i, gyda…

 • Gyriant Prawf

  Bridgestone yn EICMA 2017

  Pum teiar Battlax premiwm newydd ac arloesedd ar gyfer yr holl farchogion Mae Bridgestone, gwneuthurwr teiars a rwber mwyaf y byd, yn dychwelyd i 75ain Sioe Beiciau Modur Ryngwladol EICMA ym Milan rhwng 7 a 12 Tachwedd gyda chyflwyniad trawiadol o'i arloesiadau diweddaraf. Mae bwth Bridgestone yn sicr o ddenu pob math o feicwyr modur, gyda dim llai na phum model teiars Battlax newydd yn cael eu harddangos yn y segmentau Teithiol, Antur, Sgwteri a Rasio. Mae’r cynhyrchion newydd hyn yn cael eu creu’n uniongyrchol fel rhan o raglen ddatblygu barhaus Bridgestone, sydd â’r nod o sicrhau bod gan feicwyr modur y dechnoleg ddiweddaraf bob amser. Er mwyn deall anghenion a disgwyliadau beicwyr modur yn llawn, caiff y rhaglen ddatblygu hon ei chyfoethogi trwy ganolbwyntio’n llwyr ar y defnyddiwr terfynol – trwy sianeli manwerthu, llwyfannau ar-lein pwrpasol, cyfryngau cymdeithasol…

 • 5 BMW X2019
  Gyriant Prawf

  Gyriant prawf BMW X5 2019

  Beth yw'r gorgyffwrdd mwyaf eiconig mewn hanes? Wrth gwrs, dyma'r BMW X5. Roedd ei lwyddiant ysgubol ym marchnadoedd Ewrop a'r Unol Daleithiau i raddau helaeth yn pennu tynged y segment SUV premiwm cyfan. O ran cysur reidio, mae'r X newydd yn syfrdanol. Mae cyflymiad yn digwydd fel petaech chi'n chwarae'r hen NeedForSpeed ​​​​da - yn dawel ac yn syth, ac mae'r cyflymder yn cael ei ailadeiladu fel pe bai'n cael ei wneud gan law anweledig oddi uchod. Mae'r tag pris ar gyfer yr X5 yn gwbl gyson â'r segment premiwm, ond a yw'r car yn wirioneddol werth yr arian hwn a pha "sglodion" newydd y mae'r crewyr wedi'u gweithredu? Byddwch yn dod o hyd i atebion i bob cwestiwn yn yr adolygiad hwn. 📌 Sut olwg sydd arno? Erbyn i'r genhedlaeth flaenorol BMW X5 (F15, 2013-2018) gael ei rhyddhau, roedd gan lawer o gefnogwyr y car gwestiynau.…

 • Gyriant Prawf

  Faint mae car chwaraeon yn ei bwyso?

  Pymtheg o'r ceir chwaraeon ysgafnaf a thrwmaf ​​a brofwyd erioed gan Sport Auto Magazine Weight yw gelyn car chwaraeon. Mae'r bwrdd bob amser yn ei wthio allan oherwydd y tro, gan ei wneud yn llai hylaw. Fe wnaethon ni chwilio cronfa ddata o ddata o gylchgrawn ceir chwaraeon a thynnu'r modelau chwaraeon ysgafnaf a thrwmaf ​​ohoni. Nid ydym yn hoffi’r cyfeiriad hwn o ddatblygiad o gwbl. Mae ceir chwaraeon yn mynd yn ehangach. Ac, yn anffodus, yn fwy a mwy difrifol. Cymerwch, er enghraifft, VW Golf GTI, y meincnod ar gyfer car chwaraeon cryno. Yn GTI cyntaf 1976, bu'n rhaid i'r injan pedwar-silindr 116-marchnerth 1,6-litr gario ychydig dros 800 kg. Ar ôl 44 mlynedd a saith cenhedlaeth, mae'r GTI hanner tunnell yn drymach. Bydd rhai yn dadlau yn lle hynny...

 • Gyriant Prawf

  Peiriannau disel gyriant tair litr BMW

  Mae injan diesel chwe-silindr, tair litr mewnol BMW ar gael rhwng 258 a 381 hp. Mae Alpina yn ychwanegu ei ddehongliad ei hun o 350 hp i'r cyfuniad hwn. A ddylwn i fuddsoddi mewn creaduriaid pwerus neu fod yn bragmatig ynglŷn â dewis fersiwn sylfaen fwy proffidiol? Turbodiesel tri-litr gyda phedair lefel pŵer gwahanol - ar yr olwg gyntaf, mae popeth yn ymddangos yn glir iawn. Mae'n debyg mai gosodiad electronig yn unig yw hwn, a dim ond ym maes rheoli microbrosesydd y mae'r gwahaniaethau. Ddim mewn gwirionedd! Nid yw hyn felly, os mai dim ond oherwydd ein bod yn sôn am atebion technolegol amrywiol ym maes systemau gwefru tyrbo. Ac wrth gwrs, nid yn unig ynddynt. Yn yr achos hwn, mae nifer o gwestiynau'n codi'n naturiol: onid y 530d yw'r dewis gorau? Neu nid 535d yw'r cyfuniad gorau ...

 • Gyriant Prawf

  Gyriant prawf BMW X5 xDrive 25d yn erbyn Mercedes ML 250 Bluetec: Duel tywysogion disel

  Mae'r modelau BMW X5 a Mercedes ML SUV mwy hefyd ar gael gyda disel pedwar-silindr o dan y cwfl. Sut mae beiciau bach yn trin peiriannau trwm? Pa mor ddarbodus ydyn nhw? Dim ond un ffordd sydd i ddeall hyn. Edrych ymlaen at y prawf cymharu! Os oes dau reswm lleiaf tebygol y bydd pobl yn prynu SUVs mawr gyda pheiriannau tanwydd-effeithlon, dyna'r awydd am heicio traws gwlad beiddgar a'r awydd i deithio'n arbennig o effeithlon o ran tanwydd. Mewn gwirionedd, mae'r broblem o leihau'r defnydd o danwydd a chostau cynnal a chadw yn y categori dros ddwy dunnell ac yn yr ystod prisiau uwch na 50 ewro yn deillio o ysbryd yr amser, ac nid o ymgais i ddatrys y broblem. Mewn gwirionedd, ni fyddai rhywfaint o ataliaeth yn brifo, ond a yw'n gwneud synnwyr? YN…

 • Gyriant Prawf

  BMW X5, Mercedes GLE, Porsche Cayenne: chwaraeon gwych

  Cymhariaeth o dri model SUV pen uchel poblogaidd Gyda'r Cayenne newydd, mae'r model SUV sy'n symud fel car chwaraeon yn ôl ar yr olygfa. Ac nid yn unig fel car chwaraeon, ond fel Porsche!! A yw'r ansawdd hwn yn ddigon iddo fod yn drech na SUVs cydnabyddedig? BMW a Mercedes? Gawn ni weld! Yn naturiol, roeddem yn meddwl tybed a oedd yn deg gosod y model SUV newydd o X5 Zuffenhausen yn erbyn y GLE, y bydd ei olynwyr yn cyrraedd ystafelloedd arddangos mewn ychydig fisoedd yn unig. Ond, fel y gwyddom, pan fydd prydles yn dod i ben a rhywbeth newydd yn gorfod dod i mewn i'r garej, archwilir yr offrymau presennol, nid yr hyn a ddaw yn y dyfodol. Arweiniodd hyn at y syniad ar gyfer y gymhariaeth hon, a bennwyd gan benderfyniad Porsche i gynnig injans petrol i'r Cayenne yn unig. Fel y gwyddoch, i'r gwych ...

 • Gyriant Prawf

  Gyriant prawf BMW 330i vs Mercedes-Benz C300

  Mae cefnogwyr yn cwyno bod y triawd BMW newydd ymhell o fod yn draddodiadol, ac mae gan brynwyr Mercedes C-Dosbarth tua'r un meddyliau. Nid oes neb yn dadlau yn unig gyda'r ffaith bod y ddau fodel yn dod yn fwy a mwy perffaith Mewn anghydfodau am y BMW "tri" diweddaraf gyda'r mynegai G20, mae llawer o gopïau wedi'u torri. Maen nhw'n dweud ei fod wedi dod yn rhy fawr, yn drwm ac eisoes yn ddigidol, yn hytrach na'r "nodyn tair Rwbl" clasurol o'r gorffennol, a grëwyd ar gyfer gyriant go iawn. Roedd yna honiadau o fath gwahanol i Ddosbarth C Mercedes-Benz: maen nhw'n dweud bod y car yn symud ymhellach ac ymhellach i ffwrdd o sedanau cyfforddus go iawn gyda phob cenhedlaeth. Efallai mai dyna pam y cynigiodd y model pedwerydd cenhedlaeth gyda mynegai W205 bron i hanner dwsin o opsiynau siasi ar gyfer pob chwaeth i ddechrau, gan gynnwys llinynnau aer? Daeth y car i ben yn 2014, ac yn awr ar y farchnad ...

 • 12 (1)
  Fideo,  Gyriant Prawf

  Prawf gyrru Cyfres Gran BMWpe 8 BMW 2020

  Mae'r automaker o Bafaria yn parhau i swyno ei gefnogwyr trwy ryddhau fersiynau wedi'u hail-lunio o bob model. Ac nid yw coupe yr wythfed gyfres yn eithriad. Car chwaethus gydag ymddangosiad cynrychioliadol a nodweddion chwaraeon. Mae hwn yn syniad allweddol bod y brand yn parhau i "ddiwyllio" yn ei geir. Beth sy'n newydd yn y lefelau trim gwaelod a moethus? Rydyn ni'n cyflwyno prawf newydd o genhedlaeth newydd y G2020, sy'n cael ei charu gan lawer o fodurwyr. Dyluniad ceir Yn weledol, mae model 5082 wedi cynyddu oherwydd cefnu ar arddull corff dau ddrws. Mae'r coupe gyda phedwar drws di-ffrâm yn fwy ymarferol na'i ragflaenydd. Mae dimensiynau'r car hefyd wedi newid. Hyd, mm. 2137 Lled, mm. 1407 Uchder, mm. 3023 Wheelbase, mm. 1925 Pwys, kg. 635 Capasiti llwyth, kg. 1627 Lled y trac, mm. Blaen 1671, tu cefn 440 Cyfrol gefn, l. XNUMX Clirio, mm.…

 • Gyriant Prawf

  Gyriant prawf BMW X7 vs Range Rover

  Rhyngddynt - chwe blynedd cynhyrchu, hynny yw, cyfnod cyfan yn ôl safonau'r diwydiant modurol modern. Ond nid yw hyn yn atal Range Rover rhag cystadlu bron ar delerau cyfartal â'r BMW X7 newydd. Ein gohebydd o'r Unol Daleithiau Alexei Dmitriev oedd y cyntaf i brofi'r gorgyffwrdd mwyaf yn hanes BMW a chafodd wybod gan y dylunwyr sut y digwyddodd i'r Bafariaid ddechrau dynwared eu cystadleuwyr tragwyddol. Mae'r ateb i'r cwestiwn sy'n peri pryder i bawb i'w weld yma. Deuthum yn gyfarwydd â'r BMW X7 sydd eisoes yn realiti Moscow, gan ei blymio ar unwaith i mewn i dagfa draffig byrgwnd yn Leningradka, ac yna ei drochi'n drylwyr i'r mwd yn ardal Domodedovo. Peidio â dweud bod yr "X-seithfed" hwnnw o ...

 • Gyriant Prawf

  Gyriant prawf BMW a hydrogen: rhan un

  Roedd rhuo’r storm oedd ar ddod yn dal i atseinio yn yr awyr wrth i’r awyren anferth nesáu at ei safle glanio ger New Jersey. Ar 6 Mai, 1937, gwnaeth yr awyren Hindenburg ei hediad cyntaf o'r tymor, gan gludo 97 o deithwyr. Mewn ychydig ddyddiau, dylai balŵn enfawr wedi'i lenwi â hydrogen hedfan yn ôl i Frankfurt am Main. Mae pob sedd ar yr awyren wedi'i chadw ers amser maith gan ddinasyddion Americanaidd sy'n awyddus i fod yn dyst i goroni'r Brenin Siôr VI Prydain, ond penderfynodd tynged na fyddai'r teithwyr hyn byth yn mynd ar fwrdd y cawr awyren. Yn fuan ar ôl i'r paratoadau ar gyfer glanio'r llong awyr gael eu cwblhau, sylwodd ei rheolwr Rosendahl ar y fflamau ar ei chorff, ac ar ôl ychydig eiliadau trodd y bêl enfawr yn foncyff hedfan erchyll, gan adael dim ond rhai metel truenus ar y ddaear ...

 • Gyriant Prawf

  Prawf gyrru'r BMW harddaf mewn hanes

  Beth yw'r BMW harddaf erioed? Nid yw'n hawdd ei ateb, oherwydd yn y 92 mlynedd sydd wedi mynd heibio ers cynhyrchu ceir, mae'r Bafariaid wedi cael llawer o gampweithiau. Os gofynnwch i ni, byddwn yn pwyntio at y 507 cain o’r 50au, hoff gar Elvis Presley. Ond mae yna hefyd lawer o arbenigwyr sy'n tynnu sylw at y BMW harddaf mewn hanes, rhywbeth llawer mwy modern - y roadster Z8, a grëwyd ar wawr y mileniwm newydd. Nid oes unrhyw reswm dros anghydfodau esthetig, oherwydd crëwyd y Z8 (cod E52) fel teyrnged i'r BMW 507 chwedlonol. Datblygwyd y prosiect o dan gyfarwyddyd prif ddylunydd y cwmni ar y pryd Chris Bengel, a daeth y tu mewn allan i byddwch yn waith gorau gan Scott Lampert, a chrëwyd y tu allan ysblennydd gan Dane Henrik Fisker , crëwr yr Aston Martin DB9…