Straeon brand modurol

 • Straeon brand modurol

  Hanes brand Lifan

  Mae Lifan yn frand car a sefydlwyd ym 1992 ac sy'n eiddo i gwmni mawr Tsieineaidd. Mae'r pencadlys wedi'i leoli yn ninas Tsieineaidd Chongqing. I ddechrau, enw'r cwmni oedd Canolfan Ymchwil Ffitiadau Auto Chongqing Hongda a'r prif alwedigaeth oedd atgyweirio beiciau modur. Dim ond 9 o weithwyr sydd gan y cwmni. Ar ôl hynny, roedd hi eisoes yn ymwneud â chynhyrchu beiciau modur. Datblygodd y cwmni'n gyflym, ac ym 1997 daeth yn 5ed yn Tsieina o ran cynhyrchu beiciau modur ac fe'i hailenwyd yn Lifan Industry Group. Digwyddodd yr ehangiad nid yn unig yn y wladwriaeth a'r canghennau, ond hefyd yn y meysydd gweithgaredd: o hyn ymlaen, mae'r cwmni'n arbenigo mewn cynhyrchu sgwteri, beiciau modur, ac yn y dyfodol agos - tryciau, bysiau a cheir. Mewn cyfnod byr, roedd y cwmni wedi…

 • Straeon brand modurol

  Hanes Datsun

  Ym 1930, cynhyrchwyd y car cyntaf a gynhyrchwyd o dan frand Datsun. Y cwmni hwn a brofodd sawl man cychwyn yn ei hanes ar unwaith. Mae bron i 90 mlynedd wedi mynd heibio ers hynny, a nawr gadewch i ni siarad am yr hyn a ddangosodd y car a'r brand hwn i'r byd. Sylfaenydd Yn ôl hanes, mae hanes y brand Automobile Datsun yn dyddio'n ôl i 1911. Gellir ystyried Masujiro Hashimoto yn sylfaenydd y cwmni yn gwbl briodol. Ar ôl graddio o brifysgol dechnegol gydag anrhydedd, aeth i astudio ymhellach yn yr Unol Daleithiau. Yno astudiodd Hashimoto y gwyddorau peirianneg a thechnegol. Ar ôl dychwelyd, roedd y gwyddonydd ifanc eisiau agor ei gynhyrchiad car ei hun. Enw'r ceir cyntaf a adeiladwyd o dan arweiniad Hashimoto oedd DAT. Roedd yr enw hwn er anrhydedd i'w fuddsoddwyr cyntaf "Kaisin-sha" Kinjiro ...

 • Straeon brand modurol

  Jaguar, hanes - Auto Story

  Chwaraeon a cheinder: am fwy na 90 mlynedd dyma gryfderau ceir. jaguar. Mae'r brand hwn (sydd, ymhlith pethau eraill, yn ymfalchïo yn y llwyddiannau mwyaf erioed yn y 24 Awr o Le Mans ymhlith gweithgynhyrchwyr Prydain) wedi goroesi holl argyfyngau diwydiant ceir Prydain ac mae'n dal i fod yn un o'r ychydig sy'n gallu gwrthsefyll brandiau "premiwm" yr Almaen. Gadewch i ni ddarganfod ei stori gyda'n gilydd. Hanes Jaguar Mae hanes y jaguar yn dechrau'n swyddogol ym mis Medi 1922, pan ddaeth William Lyons (selogion beiciau modur) a William Walmsley (adeiladwr ceir ochr) ynghyd a dod o hyd i'r Swallow Sidecar Company. Cyflawnodd y cwmni hwn, a oedd yn arbenigo mewn cynhyrchu dwy olwyn yn wreiddiol, lwyddiant mawr yn ail hanner yr 20au gyda chreu siopau corff ar gyfer yr Austin Seven, wedi'u hanelu at gwsmeriaid sy'n hoffi sefyll allan, ond…

 • Straeon brand modurol

  Hanes brand Detroit Electric

  Cynhyrchir brand ceir Detroit Electric gan Anderson Electric Car Company. Fe'i sefydlwyd ym 1907 a daeth yn arweinydd yn ei ddiwydiant yn gyflym. Mae'r cwmni'n arbenigo mewn cynhyrchu cerbydau trydan, felly mae ganddo niche ar wahân yn y farchnad fodern. Heddiw, gellir gweld llawer o fodelau o flynyddoedd cynnar y cwmni mewn amgueddfeydd poblogaidd, a gellir prynu fersiynau hŷn am symiau enfawr na all ond casglwyr a phobl gyfoethog iawn eu fforddio. Daeth ceir yn symbol o gynhyrchu modurol ar ddechrau'r 2016fed ganrif ac enillodd ddiddordeb gwirioneddol cariadon ceir, gan eu bod yn deimlad gwirioneddol yn y dyddiau hynny. Heddiw, mae "Detroit Electric" eisoes yn cael ei ystyried yn hanes, er gwaethaf y ffaith mai dim ond un a ryddhawyd yn XNUMX ...

 • Straeon brand modurol

  Toyota, hanes - Stori Auto

  Mae Toyota, a ddathlodd ei ben-blwydd yn 2012 yn 75, yn un o'r brandiau modurol pwysicaf yn y byd. Gadewch i ni ddarganfod gyda'n gilydd hanes y brand o lwyddiant economaidd ac arloesedd technolegol. Toyota, hanes Ganed La Toyota yn swyddogol ym 1933, a dyna pryd agorodd y Toyoda Automatic Loom, cwmni a sefydlwyd ym 1890 i gynhyrchu gwyddiau, gangen yn canolbwyntio ar gerbydau modur. Ar ben yr adran hon mae Kiichiro Toyodashyn Sakichi (sylfaenydd cyntaf y cwmni). Ym 1934, adeiladwyd yr injan gyntaf: Y math yw injan 3.4 hp, 62-litr, mewn-chwech wedi'i chopïo o fodel Chevrolet 1929 a osodwyd ym 1935 ar brototeip A1, ac ychydig fisoedd ...

 • Straeon brand modurol

  Hanes Chrysler

  Mae Chrysler yn gwmni ceir Americanaidd sy'n cynhyrchu ceir teithwyr, tryciau codi ac ategolion. Yn ogystal, mae'r cwmni'n ymwneud â chynhyrchu cynhyrchion electronig a hedfan. Ym 1998, unwyd â Daimler-Benz. O ganlyniad, ffurfiwyd cwmni Daimler-Chrysler. Yn 2014, daeth Chrysler yn rhan o gwmni ceir Eidalaidd Fiat. Yna dychwelodd y cwmni i'r Big Detroit Three, sydd hefyd yn cynnwys Ford a General Motors. Dros y blynyddoedd o fodolaeth, mae'r automaker wedi profi cynnydd a dirywiad cyflym, wedi'i ddilyn gan farweidd-dra a hyd yn oed y risg o fethdaliad. Ond mae'r automaker bob amser yn cael ei aileni, nid yw'n colli ei unigoliaeth, mae ganddo hanes hir a hyd heddiw mae'n cynnal safle blaenllaw yn y farchnad geir fyd-eang. Sylfaenydd Sylfaenydd y cwmni yw'r peiriannydd a'r entrepreneur Walter Chrysler. Fe'i creodd yn 1924 o ganlyniad i'r ad-drefnu ...

 • Straeon brand modurol

  Hanes brand car Maserati

  Mae'r cwmni ceir Eidalaidd Maserati yn arbenigo mewn cynhyrchu ceir chwaraeon gydag ymddangosiad ysblennydd, dyluniad gwreiddiol a nodweddion technegol rhagorol. Mae'r cwmni'n rhan o un o gorfforaethau modurol mwyaf y byd "FIAT". Pe bai llawer o frandiau ceir yn cael eu creu diolch i weithrediad syniadau un person, yna ni ellir dweud yr un peth am Maserati. Wedi'r cyfan, mae'r cwmni yn ganlyniad i waith nifer o frodyr, a gwnaeth pob un ohonynt ei gyfraniad unigol ei hun i'w ddatblygiad. Mae brand Maserati yn adnabyddus i lawer ac mae'n gysylltiedig â cheir premiwm, gyda cheir rasio hardd ac anarferol. Mae hanes ymddangosiad a datblygiad y cwmni yn ddiddorol. Sylfaenydd Ganed sylfaenwyr y cwmni ceir Maserati yn y dyfodol yn nheulu Rudolfo a Carolina Maserati. Ganwyd saith o blant yn y teulu, ond un o ...

 • Straeon brand modurol

  Hanes brand ceir DS

  Mae hanes brand DS Automobiles yn tarddu o gwmni hollol wahanol a brand Citroën. O dan yr enw hwn, mae ceir cymharol ifanc yn cael eu gwerthu nad ydynt eto wedi cael amser i ledaenu i farchnad y byd. Mae ceir teithwyr yn perthyn i'r segment premiwm, felly mae'n eithaf anodd i'r cwmni gystadlu â gweithgynhyrchwyr eraill. Dechreuodd hanes y brand hwn fwy na 100 mlynedd yn ôl a chafodd ei dorri'n llythrennol ar ôl rhyddhau'r car cyntaf - cafodd hyn ei atal gan y rhyfel. Fodd bynnag, hyd yn oed mewn blynyddoedd mor anodd, parhaodd gweithwyr Citroën i weithio, gan freuddwydio y byddai car unigryw yn dod i mewn i'r farchnad yn fuan. Roedden nhw'n credu y gallai wneud chwyldro go iawn, a'i ddyfalu - daeth y model cyntaf yn gwlt. Ar ben hynny, fe wnaeth mecanweithiau unigryw ar gyfer yr amseroedd hynny helpu i achub bywyd yr arlywydd, a oedd yn ...

 • Straeon brand modurol

  Hanes brand car Aston Martin

  Cwmni gweithgynhyrchu ceir o Loegr yw Aston Martin. Lleolir y pencadlys yn Pannell Casnewydd. Mae arbenigo wedi'i anelu at gynhyrchu ceir chwaraeon drud wedi'u cydosod â llaw. Mae'n adran o Ford Motor Company. Mae hanes y cwmni yn dyddio'n ôl i 1914, pan benderfynodd dau beiriannydd o Loegr Lionel Martin a Robert Bamford greu car chwaraeon. I ddechrau, crëwyd yr enw brand ar sail enwau dau beiriannydd, ond ymddangosodd yr enw "Aston Martin" er cof am y digwyddiad pan enillodd Lionel Martin y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth rasio Aston ar y model cyntaf o'r chwaraeon chwedlonol. car wedi ei greu. Crëwyd prosiectau'r ceir cyntaf ar gyfer chwaraeon yn unig, gan eu bod yn cael eu cynhyrchu ar gyfer digwyddiadau rasio. Roedd cyfranogiad cyson modelau Aston Martin mewn rasio yn caniatáu i'r cwmni ennill profiad a chynnal dadansoddiad technegol ...

 • Straeon brand modurol

  Hanes y compact Fiat - Auto Story

  Ers dros 35 mlynedd mae'r Fiat compact wedi bod yn mynd gyda modurwyr (yn enwedig Eidalwyr) sy'n chwilio am geir sy'n fwy eang na'r rhai bach traddodiadol, gyda chymhareb pris / ansawdd da. Ar hyn o bryd ar y farchnad mae model o'r cwmni Turin - bydd ail genhedlaeth y Fiat Bravo - yn cael ei ryddhau yn 2007: mae ganddo ddyluniad ymosodol, ond hefyd gefnffordd ystafellol, mae'n rhannu'r llawr gyda hynafiad y Stylus a chyda y "cefnder" Lancia Delta, yr ystod Motori ar lansiad, mae'n cynnwys pum uned: tair injan betrol 1.4 gyda chynhwysedd o 90, 120 a 150 hp. a dwy injan turbodiesel 1.9 Multijet gyda 120 a 150 hp. Yn 2008, daeth y peiriannau disel 1.6 MJT mwyaf datblygedig gyda 105 a 120 hp i ben, a…

 • Straeon brand modurol

  Hanes brand car y Wal Fawr

  Cwmni Great Wall Motors yw cwmni gweithgynhyrchu ceir mwyaf Tsieina. Cafodd y cwmni ei enw er anrhydedd i Wal Fawr Tsieina. Sefydlwyd y cwmni cymharol ifanc hwn ym 1976 ac mewn cyfnod byr o amser mae wedi cyflawni llwyddiant aruthrol, gan sefydlu ei hun fel y gwneuthurwr mwyaf yn y diwydiant modurol. Penodoldeb cyntaf y cwmni oedd cynhyrchu tryciau. I ddechrau, roedd y cwmni'n ymgynnull ceir dan drwydded gan gwmnïau eraill. Ychydig yn ddiweddarach, agorodd y cwmni ei adran ddylunio ei hun. Ym 1991, cynhyrchodd Great Wall ei fws mini cargo cyntaf. Ac ym 1996, gan gymryd model o Toyota Company fel sail, creodd ei char teithwyr Ceirw cyntaf, gyda chorff lori codi. Mae galw mawr am y model hwn ac mae'n arbennig o gyffredin yn…

 • Straeon brand modurol,  Erthyglau,  Shoot Photo

  Hanes brand car Volvo

  Mae Volvo wedi meithrin enw da fel gwneuthurwr ceir sy'n adeiladu ceir, tryciau a cherbydau arbenigol sy'n hynod ddibynadwy. Mae'r brand wedi derbyn gwobrau dro ar ôl tro ar gyfer datblygu systemau diogelwch modurol dibynadwy. Ar un adeg, roedd car y brand hwn yn cael ei gydnabod fel y mwyaf diogel yn y byd. Er bod y brand bob amser wedi bodoli fel rhaniad ar wahân o rai pryderon, i lawer o fodurwyr mae'n gwmni annibynnol y mae ei fodelau yn haeddu sylw arbennig. Dyma stori'r gwneuthurwr automobile hwn, sydd bellach yn rhan o ddaliad Geely (rydym eisoes wedi siarad am yr automaker hwn ychydig yn gynharach). Sylfaenydd 1920au yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop bron ar yr un pryd diddordeb cynyddol mewn gweithgynhyrchu offer mecanyddol. Yn y 23ain flwyddyn, cynhelir arddangosfa ceir yn ninas Gothenburg yn Sweden. Roedd y digwyddiad hwn yn gwasanaethu...

 • Straeon brand modurol

  Hanes brand car BYD

  Mae llinellau ceir heddiw yn gyforiog o wahanol wneuthuriadau a modelau. Bob dydd mae mwy a mwy o gerbydau pedair olwyn yn cael eu cynhyrchu gyda nodweddion newydd o wahanol frandiau. Heddiw rydyn ni'n dod yn gyfarwydd ag un o arweinwyr y diwydiant ceir Tsieineaidd - brand BYD. Mae'r cwmni hwn yn cynhyrchu ystod eang o feintiau o gerbydau subcompact a thrydan i sedanau busnes premiwm. Mae gan geir BYD lefel eithaf uchel o ddiogelwch, sy'n cael ei gadarnhau gan wahanol brofion damwain. Sylfaenydd Mae tarddiad y brand yn mynd yn ôl i 2003. Yr adeg honno y prynwyd y cwmni methdalwr Tsinchuan Auto LTD gan gwmni bach a oedd yn cynhyrchu batris ar gyfer ffonau symudol. Roedd ystod BYD wedyn yn cynnwys yr unig fodel car - Flyer, a gynhyrchwyd yn 2001. Er gwaethaf hyn, mae cwmni a oedd â hanes modurol cyfoethog a rheolaeth newydd...

 • Straeon brand modurol,  Erthyglau,  Shoot Photo

  Hanes brand car Skoda

  Mae'r automaker Skoda yn un o'r brandiau enwocaf yn y byd sy'n cynhyrchu ceir teithwyr, yn ogystal â chroesfannau canol-ystod. Mae pencadlys y cwmni wedi'i leoli yn Mladá Boleslav, Gweriniaeth Tsiec. Tan 1991, conglomerate diwydiannol oedd y cwmni, a ffurfiwyd ym 1925, a than hynny roedd yn ffatri fach o Laurin & Klement. Heddiw mae'n rhan o VAG (disgrifir mwy o fanylion am y grŵp mewn adolygiad ar wahân). Hanes Skoda Mae gan sefydlu'r automaker byd-enwog ychydig o hanes chwilfrydig. Daeth y nawfed ganrif i ben. Mae'r gwerthwr llyfrau Tsiec Vláclav Klement yn prynu beic tramor drud, ond yn fuan roedd problemau gyda'r cynnyrch, a gwrthododd y gwneuthurwr eu trwsio. Er mwyn "cosbi" y gwneuthurwr diegwyddor, Vlaclav, ynghyd â'i o'r un enw, Laurin (oedd yn fecanig adnabyddus yn yr ardal honno, a ...

 • Straeon brand modurol,  Erthyglau,  Shoot Photo

  Hanes brand y car Citroen

  Mae Citroen yn frand Ffrengig adnabyddus sydd â'i bencadlys ym mhrifddinas ddiwylliannol y byd, Paris. Mae'r cwmni'n rhan o bryder Peugeot-Citroen. Ddim mor bell yn ôl, dechreuodd y cwmni gydweithredu gweithredol gyda'r cwmni Tsieineaidd Dongfeng, diolch i y mae ceir y brand yn derbyn offer uwch-dechnoleg. Fodd bynnag, dechreuodd y cyfan yn gymedrol iawn. Dyma stori brand enwog ar draws y byd, sy'n cynnwys sawl sefyllfa drist sy'n arwain y rheolaeth i ddiwedd marw. Sylfaenydd Yn 1878, ganed Andre yn y teulu Citroen, sydd â gwreiddiau Wcrain. Ar ôl derbyn addysg dechnegol, mae arbenigwr ifanc yn cael swydd mewn cwmni bach a oedd yn cynhyrchu darnau sbâr ar gyfer locomotifau stêm. Yn raddol datblygodd y meistr. Fe wnaeth y profiad cronedig a'r galluoedd rheoli da ei helpu i gael swydd cyfarwyddwr yr adran dechnegol yn ffatri Mors. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, mae'r ffatri...

 • Straeon brand modurol

  Hanes brand Land Rover

  Mae Land Rover yn cynhyrchu ceir premiwm o ansawdd uchel sy'n cael eu nodweddu gan allu traws gwlad cynyddol. Ers blynyddoedd lawer, mae'r brand wedi cynnal ei enw da trwy weithio ar hen fersiynau a chyflwyno ceir newydd. Mae Land Rover yn cael ei ystyried yn frand sy'n cael ei barchu'n fyd-eang gydag ymchwil a datblygu i leihau allyriadau aer. Nid yw'r lle olaf wedi'i feddiannu gan fecanweithiau hybrid a newyddbethau sy'n cyflymu datblygiad y diwydiant modurol cyfan. Sylfaenydd Mae hanes sylfaen y brand yn gysylltiedig yn agos ag enw Maurice Carrie Wilk. Roedd yn gweithio fel cyfarwyddwr technegol y Rover Company Ltd, ond nid oedd yr union syniad o greu math newydd o gar yn perthyn iddo. Gellir galw Land Rover yn fusnes teuluol, gan fod brawd hŷn y cyfarwyddwr, Spencer Bernau Wilkes, yn gweithio i ni. Bu'n gweithio ar ei fusnes am 13 mlynedd, gan arwain ...