• Dyfais cerbyd,  Offer trydanol cerbyd

  Dyfais ac egwyddor gweithrediad system wresogi, awyru a thymheru aer HVAC

  Cododd y broblem o gynnal tymheredd cyfforddus yn adran y teithwyr ar wawr y diwydiant modurol. Er mwyn cynnal gwres, defnyddiodd modurwyr stofiau pren a glo cryno, lampau nwy. Defnyddiwyd hyd yn oed nwyon gwacáu ar gyfer gwresogi. Ond wrth i dechnoleg ddatblygu, mae systemau mwy cyfleus a mwy diogel wedi dechrau ymddangos a all ddarparu hinsawdd gyfforddus yn ystod y daith. Heddiw, mae'r swyddogaeth hon yn cael ei berfformio gan system awyru, gwresogi a chyflyru aer y car - HVAC. Dosbarthiad tymheredd yn adran y teithwyr Ar ddiwrnodau poeth, mae corff y car yn mynd yn boeth iawn yn yr haul. Oherwydd hyn, mae tymheredd yr aer yn y caban yn codi'n sylweddol. Os yw'r tymheredd y tu allan yn cyrraedd 30 gradd, yna y tu mewn i'r car, gall y dangosyddion godi i 50 gradd. Ar yr un pryd, mae'r haenau mwyaf gwresog o fasau aer yn ...

 • Dyfais cerbyd,  Offer trydanol cerbyd

  Dyfais ac egwyddor gweithredu'r cywasgydd cyflyrydd aer

  Mae aerdymheru ceir yn system eithaf cymhleth a drud. Mae'n darparu oeri aer yn y caban, felly mae ei chwalfa, yn enwedig yn yr haf, yn achosi llawer o anghyfleustra i yrwyr. Elfen allweddol yn y system aerdymheru yw'r cywasgydd aerdymheru. Gadewch inni ystyried yn fanylach ei ddyfais a'i egwyddor gweithredu. Sut mae aerdymheru yn gweithio mewn car Mae'n anodd dychmygu cywasgydd ar wahân i'r system gyfan, felly yn gyntaf byddwn yn ystyried yn fyr egwyddor gweithredu'r system aerdymheru. Nid yw dyfais cyflyrydd aer car yn wahanol i ddyfais unedau rheweiddio neu gyflyrwyr aer domestig. Mae hon yn system gaeedig gyda llinellau lle mae'r oergell wedi'i lleoli. Mae'n cylchredeg trwy'r system, gan amsugno a rhyddhau gwres. Mae'r cywasgydd yn cyflawni'r prif waith: mae'n gyfrifol am gylchrediad yr oergell trwy'r system a'i rannu'n gylchedau pwysedd uchel ac isel. Wedi'i gynhesu'n fawr ...

 • Dyfais cerbyd,  Offer trydanol cerbyd

  Mathau a threfniant gwresogyddion mewnol ychwanegol

  Mewn gaeaf oer, efallai na fydd stôf car rheolaidd yn ddigon. Yn yr achos hwn, daw gwresogydd mewnol ychwanegol i'r adwy. Mae hyn yn arbennig o wir am drigolion y rhanbarthau gogleddol, lle mae tymheredd yr aer yn gostwng i -30 ° C neu'n is yn y gaeaf. Nawr mae yna lawer o fodelau gwresogyddion a "sychwyr gwallt" ar y farchnad, sy'n amrywio o ran pris ac effeithlonrwydd. Mathau o wresogyddion Mae gwresogydd ychwanegol yn helpu i gynhesu tu mewn y car yn gyflym i dymheredd cyfforddus, cynhesu'r injan neu gynhesu'r ffenestr flaen rhag rhew. Mae hyn yn arbed llai o danwydd ac amser oherwydd bod yr aer cynnes yn mynd i mewn i'r car ar unwaith. Yn ôl eu dyfais a'u hegwyddor gweithredu, gellir gwahaniaethu rhwng pedwar math o wresogyddion. Aer Cynrychiolwyr cyntaf y categori hwn yw'r "sychwyr gwallt" arferol. Mae aer cynnes yn cael ei gyflenwi i'r adran deithwyr gan gefnogwyr. Y tu mewn…